Gezondheid

Bemiddeling – Wat is het?

Mediator Arnhem

Laten we eens snel kijken wat een bemiddelaar doet. Zij worden doorgaans door een rechtbank of een hogere overheid aangesteld om de rechtspleging voor te zitten in een bepaalde rechtszaal, in dit geval een rechterszittings zaal. De zittingsplaats van de rechter is in wezen de rechtbank waar de geschillen worden beslecht die kunnen bestaan in de wijze waarop de rechtsgang ter plaatse wordt afgehandeld. Sommige omstandigheden waarin een rechter zijn beslissingsbevoegdheid zou kunnen uitoefenen, zijn onder meer gevoelige politieke of juridische kwesties die op het spel kunnen staan en die het vermogen van de rechter om voor te zitten ernstig kunnen aantasten, bijvoorbeeld de mate van conflict tussen tegenover elkaar staande partijen, zoals in de mening van advocaten.

Een mediator is een persoon die in een positie van vrij hoge autoriteit verkeert met de bevoegdheid om wijze beslissingen af te dwingen. Een rechter heeft een opendeurbeleid waardoor mensen die een nieuwe oplossing zoeken hun argumenten voor de rechter kunnen brengen en dit gaat meestal gepaard met het verlenen van immuniteit voor rechtszaken. Een bemiddelaar zal de beslissingen van de rechter ten uitvoer leggen. Als een persoon niet in staat is om persoonlijk naar de rechter te stappen, stelt hij zich vaak persoonlijk voor en wordt aangenomen dat er sprake is van een compatibele relatie. Een bemiddelaar zal ook proberen de twee partijen te helpen een overeenkomst te bereiken die zij zelf praktisch niet zouden kunnen bereiken. Doorgaans zal een bemiddelaar alleen zijn of haar intuïtieve vermogens gebruiken en het resultaat van de bemiddeling is meestal een compromisoplossing. Vaak zal een bemiddelaar proberen zijn of haar cliënten te doen geloven dat het belangrijk is dat zij naast elkaar bestaan en in feite proberen hun relatie te sturen door veel van het ondergesneeuwde netwerken dat zich in deze situaties vaak tussen litigmates voordoet.

Een bemiddelaar zal ijverig met zijn of haar cliënten samenwerken om hun conflicten op te lossen. Het bemiddelingsproces bestaat er grotendeels in na te gaan of er sprake is van schadelijk misbruik van het vertrouwen en de vriendschap tussen zijn cliënten en klaar om duidelijker naar de volgende stap over te gaan. Tenzij betrokken bij een levensveranderende situatie kan het onvermogen om de communicatielijnen tussen partijen open te houden leiden tot misverstanden en onbegrip en in feite tot stress en meer conflicten. Dit leidt tot de verslechtering van een gezonde relatie die anders harmonieus zou worden opgebouwd en sterker zou worden. Een bemiddelaar moet sterk in zijn schoenen staan en veel kennis bezitten om zijn cliënt te kunnen helpen op een respectvolle manier samen te werken en problemen op te lossen die specifiek zijn voor de cliënt. Dit vereist dat de cliënt bereid is te overleggen en zich door de bemiddelaar laat leiden in zijn oplossingen. Een bemiddelaar vraagt zijn of haar cliënt niet wat hij of zij moet doen als hij of zij uitgeput, bedroefd of depressief is. In feite realiseert de bemiddelaar zich dat hij of zij meestal niet bekend is met de ideeën die de cliënt zal moeten uitvoeren om zijn of haar situatie op te lossen. Een bemiddelaar zal meestal juist tot de kern van het conflict doordringen, wat voor elke partij meer oplevert dan ooit. Dit is essentieel. Zij hebben inzicht in de conflicten en begrijpen wat voor elke partij belangrijk is. Daarom zal hun mening niet worden gekleurd door persoonlijke percepties. Wanneer een conflict aan de gang is voordat de bemiddelaar aanwezig is, is het beste advies dat men kan krijgen de andere partij te vragen het onderwerp over te slaan. De bemiddelaar zal wel het een en ander te zeggen hebben over het bestuurlijke aspect, maar de rechtmatigheid, zodat de rechter een snelle en accurate oplossing kan krijgen, komt vaak pas bij de samenvatting van de zaken waarin de bemiddelaar de informatie heeft.

Lees meer

Christelijke mediator