Gezondheid

Coaching – Vragen en Antwoorden

Coaching Leiden

Coachen is een kunst en een persoonlijk engagement dat kan worden aangegaan waar men kijkt naar de vernietigersmentaliteit en de ellendeverslaving, vooral waar men hield van die in de sport, bijvoorbeeld de miljardenindustrie in het racen en racewagens.

Coachingsvraag 1: Waarom is het belangrijk een racewagen te leren besturen? Antwoord: Wat voor verschil zou het maken in de specifieke race en misschien ook het racen en het brengen van de discipline om te racen naar een nieuw continent? Wat een eredivisie sport zou dat kunnen worden.

Vraag 2: Waar haal je mentale training vandaan bij de 22 coureurs die in vele jaren het kampioenschap in de Formule 1 hebben gewonnen en dezelfde stijl van racen hebben gevolgd? Antwoord: We hebben ongeveer tweeduizend monteurs die elk jaar net in dienst komen en het zijn er waarschijnlijk 10-duizend die allemaal racen en het is een verbijsterend aantal in de hele wereld. Dus dit is het soort mentale conditionering en training dat van toepassing is op dit hele gebied in elke sport en de ervaring van hetzelfde mentale niveau met hetzelfde trainingsniveau.

Vraag 3: Wat is coaching? Uit mijn ervaring met bijvoorbeeld mijn deelnemers die mij vroegen wat is coaching? Ik heb een paar fasen gegeven aan de coaching filosofie en ik zou zeggen dat het belangrijkste principe dat je moet inbrengen in coaching de overweging is van het gebruik van Menselijke goden liefde en in het bijzijn van je manager. Dus de manager en hem die steunen, want als het rijgedeelte begint lokale tijd en vijandig en het ijs is hier is er niemand anders. En als je een team leidt, of in het geval van kinderen, coachen de ouders hen en dat moet goed zijn, want ze hebben steun nodig en zo leren ze hun wereld kennen. Het is niet zo dat als het gelukkige kind aan de top staat, de baas ver naar boven moet staan. Dat is niet de situatie in mijn ervaring, de spookdeelnemers zitten soms in het midden en dat is waar de echte bewaker van de wereld te vinden is.

Wij moeten als bottom line – ik zeg als ontwikkelingsproces dat wij voor ons, iedereen opleiding geven tot ontwikkeling in verschillende van de processen en manieren die er toe doen. Het Menselijk element in ieder mens is de levensbron van zijn bestaan en tevens de bedieningshendel en de auto om te racen.

In feite, als ik in de ogen kijk van mijn studenten die naar de Clear Light coaching komen van de organisatie die Oasis heet, vind ik mensen die voortdurend grote geloften maken om niet de dingen te doen waar ze aan werken om te veranderen. Is het een wonder dat wanneer we in het proces van verandering zitten en, hier is wat ik zeg, de 5% positieve uitkomstconditie van de geest, deze mensen die zonder verandering zijn niet trainen om zichzelf en hun zakelijke deals, beelden of woorden, in de hele wereld te ontwikkelen?

Coach’s Vraag 1: Hoe kunnen we diegenen kiezen die openstaan voor verandering om de ontwikkeling van de beste processen, voor hun eigen geest, tegemoet te komen? Antwoord: “Het beste proces is het proces dat je voor je eigen geest neemt”

Coach’s Vraag 2: Is er een manier om de transplantatie van menselijk Bewustzijn naar het 8% gebied van reactie beginnen te beïnvloeden resultaten in de opening van de menselijke geest? Antwoord: “Als je de beste kernbeïnvloedingstechniek hebt, dan is het mogelijk om het orgaan van de geest te plaatsen voor de beste voorbereiding van de geest. Dit zal van invloed zijn op de reactie en de waarde van het werk dat je met dat andere orgaan van de menselijke geest doet.”

Coach’s vraag 3: Hoe zit het met het menselijk ego? Het menselijk ego is in vele opzichten een negatieve emotie in vergelijking met menselijke liefde en menselijke emoties van trots en werk en hoe reageert het menselijk ego op een succesvolle coach, zakelijk leider, sportpersoon die naar het Oasis coach fraude global coaching programma komt.

Antwoord: Nu ben ik verwant aan het woord panacee!!!

Er zijn dus veel vragen en nog veel meer vragen en wij worden met deze vragen geconfronteerd, zowel in het fysieke leven als in het werk dat wij doen.

Coach’s vraag 4: Wat is coachen? Een coach zijn, ben jij de coach of is het andersom?

Antwoord: Er is beweerd dat mijn woord coaching geassocieerd is met de coaching gemeenschap. Als iemand in één adem zegt dat de cliënt een coach is en in een andere adem zegt dat ik een coach ben. Welnu, het is meer de cliënt dan de coach. In mijn ogen gaat mijn werk over mijn bijdrage aan verandering, aan mijn eigen evolutie als mens en mijn bijdrage om de illusie van afgescheidenheid te vervangen door de ontwikkeling van onderlinge verbinding waarbij alle partijen baat hebben. De geest komt eerst en dan zijn we in de business van coaching en begeleiding. De integratie van wat de cliënt wil bereiken en mogelijk nodig heeft en het maken van een partnerschap daarover. Hen verantwoordelijk maken voor hun actie in het werk dat ze doen en zoals ik de actie graag doe, zo doen zij het graag is de sleutel tot de coaching.

Lees meer:
Loopbaancoach Leiden 
Life coach