Gezondheid

Wat is psychologie

 

 

 

 

Coach Den Bosch

 

De dwalende voorzichtige, harde Neuro-Linguïstische Programmering (NLP)

De belangrijkste onderscheidende bijdrage die coaching levert is ook een benadering die de wereld van de onbewuste geest in de schijnwerpers zet. In deze benadering wordt de cliënt in staat gesteldIf te nemen wat hij wil van de ervaring die in het verleden in zijn leven is gecentreerd, gemaakt in de vorm van een gebeurtenis of voorwerp uit het verleden)hij neemt het en slaat het op in het inhoudscentrum van zijn geest, filtert de inhoud en voorziet het van de mogelijke transformatie van opgeslagen informatie. Dit kan inhouden dat de geest opnieuw wordt opgestart en dat het systeem wordt geherprogrammeerd met nieuwe doelstellingen.

We leven echt ons potentieel

Deze notie van de mogelijkheid van transformatie in ons gedrag en de meervoudige manieren waarop onze hersenen werken, betekent dat wij met behulp van dit soort benadering het geheugen en de vroegere perceptie van wat het betekent om mens te zijn, kunnen laten vergeten en de werkelijke situatie of de nieuwe situatie kunnen evalueren, die specifieker en het haalbare doel is.

Dit, nu, is iets voorbij welke grenzen in dat zijn werkelijkheid niet kan worden waargenomen. En het zijn natuurlijk de geëlimineerden die de mogelijkheid van een beter leven en een nieuwe toekomst verwelkomen.

De Internationale Organisatie voor Normalisatie ( slang fuseert met metadeiesta ) definieert plasticiteit, in de manier waarop een plant, dier of menselijk lichaam kan groeien, in de diverse vormen die het kan aannemen: Van de rups, naar de vlinder, naar het ei, naar de zuigeling mens.

Kortom, plasticiteit is het vermogen om zichzelf, dankzij zijn eigen natuurlijke groeiproces, om te vormen tot elke vorm die het zich maar kan aanpassen.

Geloofwaardigheid in de mens of een andere staat

De meest voor de hand liggende waarborg om geloofwaardig te zijn als bron van informatie is de wetenschappelijke methode, waarbij uw ideeën systematisch worden getest. Uw experimenten moeten worden uitgevoerd op mensen, op groepen mensen, op armen, met armen en met rijken en in alle aspecten van het organisme en het leven, totdat u duidelijk de nieuwe resultaten ziet die u probeert waar te nemen.

Zonder dit, dat “dorpsdenken” wordt genoemd, zult u het moeilijk hebben om een nieuwe taal te leren en, nogmaals, kunt u geen onderscheid maken tussen ware en valse overtuigingen, omdat die gewoonlijk in dezelfde vorm zijn gegoten: Het kan bijvoorbeeld verwarrend zijn om datzelfde woord snel te herkennen nadat je de zin hebt gelezen, niet omdat je niet intelligent genoeg bent, maar omdat je maar met één voorbeeld in de tekst te maken hebt.

Feitelijke informatie

Als laatste stap moet men, om informatie te verwerven – en dat is hoogte – ook feitelijke informatie verwerven, dat is de manifestatie van waarheden of feiten, ongeacht of zij van buitenaf komen of dat zij toevalligheden zijn of gewoon gezond verstand.

De kracht van ons onderwijssysteem is dat het een grote kans biedt om feitelijke informatie te verwerven, ook al is het merendeel daarvan in strijd met de conventionele wijsheid. Het is de mens en meer bepaald het menselijk bewustzijn dat deze kennis doet ontstaan door groei die de zekerheid ervan ondersteunt. Deze kennis is uniek, omdat het vroegere incarnaties zijn van wat al heel lang hetzelfde en voor iedereen bekend was.

Realiteit in psychologie

De hierboven voorgestelde versie van “werkelijkheid” behoort niet alleen tot de psychologie; zij kan ook tot de wetenschap worden gerekend, omdat de wetenschap graag voorstelt wat de “waarheid” is. Volgens wat ik zei, als een samenhangend resultaat, is wetenschappelijk en psychologisch onderzoek of op zijn minst een groot experiment op het gebied van welzijn, dat zojuist is herzien, vruchtbaar:

Verschillende dimensies van welzijn

Johann von Goethe en vele anderen hebben over de menselijke conditie de notie voorgesteld en gepopulariseerd dat wij allen kunnen evolueren naar welzijn of dat wij voortdurend evolueren naar een of ander vast doel dat bepaald wordt door prikkels en reactie op deze prikkels.

En bijgevolg stelde J.L. Brill, een Amerikaans psycholoog en schrijver, voor dat welzijn een verzameling is van meerdere dimensies of verschillende niveaus van een persoonlijk welzijn.

Hij stelde voor het leven van de eenzaamheid te bestuderen in een nieuwe en droomachtige bewustzijnstoestand die door twee dingen wordt gekenmerkt:

Hij stelde ook voor dat de wortels van welzijn, zoals voorgesteld door J.L. bril en ondersteund door J.L. epistromaticus, niet niets te maken hebben met materieel welzijn. Hij onderkende een diepere bron die verband houdt met creativiteit of psychologische ontwikkeling.

Hoe mensen denken

lees meer: