Gezondheid

Succes is geen bestemming

Coaching Rotterdam

Iedereen heeft hulp, informatie en begeleiding nodig, en de juiste hulpmiddelen en processen om zijn doelen te bereiken. Ongeacht wie we zijn, ongeacht wat we hebben of wat we denken te kunnen bereiken, mensen hebben de steun en begeleiding nodig om hun prestaties te verbeteren. Ongeacht waar we ons bevinden op het continuüm van bedrijfsontwikkeling of menselijke ontwikkeling, steeds meer hebben mensen, teams en organisaties coaches en “coaching modellen” nodig om hen vooruit te helpen op weg naar succes en geweldige resultaten. Op bijna elk gebied en in elke samenleving is coaching een formeel, aanvaard onderdeel geworden van het gebruik en ook van het bereiken van succes. Het bedrijfsleven en de overheidssector zijn even bekwaam voorbereid op coaching als de openbare onderwijsinstellingen en de visserijbedrijven van de zeecapaciteit. Succes kan het bereiken van een doel zijn. Een doel kan een resultaat zijn: een succesvol resultaat, of een stap in het proces: een actie (het proces) van het begonnen zijn, tot het voltooien van de marsorder, het dragen van graan, het overwinnen van uitdagingen om de groei te bestendigen, de metingen van prestaties zijn allemaal relevante manieren om een resultaat te meten.

Succes kan een verandering zijn in een bepaald aspect van een levensgebied. Bijvoorbeeld een verslaving aan (‘ ROAD!), een sterkere neiging tot ‘ weglopen’ of een toename van het gebruik van (‘ ROAD!), een gemakkelijker toegang tot alcohol of roken, de erkenning van een gezondheidsprobleem, een ‘Slanes’ sake’-houding of een toenemend begrip van de gevolgen van een schadelijk gezin.

Succes is niet een of ander langdurig resultaat of een voortdurende toestand of activiteit, zoals een levensfase. Succes is het bereiken van een of ander resultaat. Het is voor niemand te gemakkelijk om een effect te meten. Het is goed om succes te meten en meting heeft betrekking op resultaten, maar meting van de verwezenlijking gaat nog steeds traag en mist een sleutelelement van deze definitie van succes. Succes is een effect van een proces. Als succes het effect is van een proces, dan is een betrekkelijk duidelijke definitie van wat succes oplevert gemakkelijk te vinden. De bepalende factor van wat succesvol is, is dat het proces systemen omvat die een systeem tot stand brengen. (Een proces maakt een systeem om uiteindelijk meer van hetzelfde te bereiken). Het systeem heeft output hetzelfde dit systeem heeft input. Het proces, waarbij het systeem de coach is en het systeem de persoon, is de coach en de persoon is de persoon, en het systeem is het systeem van de wereld. Wat niet duidelijk is, is wat een systeem of systeem effectief maakt. Met andere woorden wat maakt het systeem eigenlijk effectief? Wat maakt het systeem coherent? Hoe bereiken sommige systemen eigenlijk het gewenste resultaat?

Deze vragen hebben zo veel mensen uit alle lagen van de bevolking gemotiveerd en geïnspireerd. Mensen hebben zich kunnen ontwikkelen tot gewend aan het proces van coaching dat bewezen heeft effectief en duurzaam te zijn. De vraag hoe de capaciteiten van een ineffectief systeem te verwisselen om te zorgen dat het tot slaaf wordt gemaakt en duurzame resultaten bereikt, geeft de verandering zijn eigen brandstof. Alle meest ontwikkelde teams en organisaties zijn voortdurend op zoek naar de dingen die kunnen worden gedaan om meer te bereiken en kansen te openen die lang hebben gesluimerd in bedrijven en organisaties. Vandaag de dag zijn de meest ervaren zakenmensen zelfs op zoek naar die dingen die anders in het verleden niet tot stand zouden zijn gekomen. Succes is een bestemming, geen actie. Succes is geen bestemming die kan worden gedefinieerd aan de hand van de vele doelstellingen en de activiteiten waarmee een bedrijf of organisatie zich bezighoudt. De allesbepalende vraag van de toekomst is: wat is de bestemming van wat u doet? Om die mentaliteit en passie aan te  wakkeren moet je je volledig bezighouden met wat er is en er de juiste gedachten over hebben. ik geloof dat zaken doen, sport en het dagelijks leven allemaal vergelijkbaar zijn als het gaat om strategie, doelen en doelstellingen. Succes in zaken, leiderschap en het leven wordt gemeten aan de hand van zeven componenten.1. Duidelijkheid over waar je heen gaat en wat je wilt bereiken. Duidelijkheid betekent de helderheid van visie of van wat u wilt bereiken, beenroc en waar het heen gaat. 2. De juiste visie. De meeste mensen zijn duidelijk over waar ze moeten zijn, maar zijn niet in staat om de vraag te beantwoorden van wat of hoe. De visie is de bron om actie te ondernemen. De visie op de toekomst kan voortkomen uit de duidelijkheid die er is.