Gezondheid

Team begeleiding

Team coaching

Wij vervullen vele functies in onze organisatie, goede team coaching is een functie die niet op zijn plaats is. Informatie is schaars beschikbaar in de meeste organisaties in het algemeen, zodat coaches geen deskundig advies kunnen geven. Teamcoaching is duidelijk gebaseerd op ontwikkeling, zoals bij honkbal, waar de teamcoach in de box zit en tips geeft met groenten als bates. Teamcoaches zijn de schaduwkindjes van de organisatie die klaar staan om de werklast van de organisatie te verlichten. Zij dienen als motivatie voor de werknemers, zij zijn als wolken die over een paar kinderen heengaan om te proberen hun geesten op te wekken. Zij valideren de bereidheid van het team om aan de slag te gaan, hun motivatie is meestal zeer doelgericht en wordt gerechtvaardigd door het gedragsprofiel van de teamleden. Hierbij hebben de coaches en het teamlid een wederzijds begrip. Samen levert de coach de steun die het teamlid probeert te ontcijferen. De coach is er om te ondersteunen, te begeleiden, voorbeelden te geven en op een zeer ondersteunende manier. Wat is teamcoaching? Het gaat om verschillende strategieën en interventies die de stimulansen en motivatie van een team kunnen bevorderen om de zaken te verbeteren. Deze technieken omvatten het gebruik van feedbackinstrumenten om individueel succes te meten, teamontwikkeling en motiveringstechnieken voor individuele werknemers. Het helpt bij het op één lijn brengen van de bedrijfsdoelstellingen met de persoonlijke aspiraties van de werknemer. Hieronder worden enkele van deze technieken opgesomd.

Coaches begeleiden het team: Helpt bij de diagnose van de sterke en zwakke punten van collega’s. o Een van de meest voorkomende functies bij teamcoaching is de teamleden te informeren over de sleutelfunctie waarin ze moeten passen. o In een dergelijk scenario zal de coach met het teamlid bespreken wat zijn/haar huidige prestaties zijn en wat van hem/haar wordt verwacht voor ontwikkeling. o Feedback tools: zijn tegenwoordig erg populair in de vorm van tapes en video’s en buitenlandse coaches hebben veel baat bij de ‘kant-en-klare’ motiverende tools, aangezien dergelijke tape zeer betaalbaar is. Motivatietechnieken: Een zeer belangrijke functie van teamcoaches is de werknemers te motiveren om vooruit te gaan. Een ander belangrijk punt is dat in een dergelijk scenario het gedrag van de werknemers moet worden gemodelleerd om te voldoen aan de organisatorische normen. Interne energie is de kracht van een team. Zonder deze energie kan een team zijn doelen niet bereiken. Motivatietechnieken zijn nuttig bij het genereren van de deelname van de werknemers die een angst voor zichzelf hebben. Dit is alleen mogelijk wanneer zo nodig alle leden van het team in een open forum worden aangesproken. Het belangrijkste punt is dat teamcoaches de algemene kracht van de organisatie en de prestaties van het team achterhalen. Goede teamcoaches zijn niet materialistisch gestructureerd. Zij begeleiden werknemers bij het ontwikkelen van hun prestaties op een gezonde manier en begeleiden hen bij het bedenken van probleemoplossende strategieën voor gedragskenmerken en de individuele kenmerken die door zijn/haar superieur worden gecontroleerd.

Teamcoaches bieden een kans op prestatiedoorbraken zoals verbeterde productiviteit en werknemersbetrokkenheid terwijl de bedrijfsdoelstellingen worden bereikt. Leergericht coachen Een techniek van teambuilding die zich richt op teamdoelstellingen en het verbeteren van hun vaardigheden zoals luistervaardigheid, communicatie enz. Het stimuleert samenwerking en vertrouwelijkheid in een team. Deze coaching technieken voorzien in een groepsscenario, persoonlijkheidsbeoordelingen, oefeningen om competenties op te bouwen, en de mogelijkheid om de motivatie van de groep te verhogen. Het is gericht op het doel van training, verbetering, en het opbouwen van vaardigheden. Een speciale teambuildingdienst biedt facilitators voor zowel de teambuilding als de persoonlijke behandeling. Deze teambuilding spelletjes en activiteiten zijn gericht op groepsinteractie, teamdoelen, en socialiserende vaardigheden. Samenwerking en vertrouwelijkheid Al deze hulpmiddelen die als zelfhulp worden beschouwd, worden beschouwd als “Zelfcoaching”.Op samenwerking gebaseerd programma maakt het mogelijk de groep te leiden, maar het is niet in samenwerking, het biedt plaats voor eerlijke en open uitdrukking van gedachten; aanvaardbare normen voor destructief en destructief gedrag of communicatie.